Pogoji uporabe stranice

1. Pravila i uporaba stranice

Za vrijeme korištenja Ostani.in stranice, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Ostani zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljanosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

2. Način upotrebe ovaj stranice

Ostani.in je društvena internet stranica koji omogućava svojim korisnicima da kreiraju i prezentuju vlastiti profil s ciljem pronalaska i komunikacije sa starim i novim prijateljima, izgradnje mreže poznanstava, razmjene informacija te audio i video sadržaja. Usluge Ostani.in su smještene u Bosni i Hercegovini.

Korisnici Ostani.in-a su saglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima Ostani.in-a. Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: telefonske brojeve i/ili kućne adrese, bilo kakve fotografije koje sadržavaju opscene, nepristojne i ponižavajuće sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, golotinju, seksualno eksplicitne ili druge uvredljive i neprikladne sadržaje.

>

Korisnik ne može koristiti Ostani.in za promociju bilo kakvih političkih, ideoloških, nacionalnih, rasnih ili sexualnih uvjerenja, kao ni nametanje bilo čega gore navedenog.
Ovakvi sadržaji biće uklonjeni sa Ostani.in-a, a korisnik može snositi zakonsku i drugu odgovornost.

Uprkos ovim ograničenjima, moglo bi se dogoditi da informacije date od strane korisnika Ostani.in-a sadržavaju netačne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se Ostani.in, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova.
Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju stranica Ostani.in.

Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na Ostani.in i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uslova korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.

Ostani.in ima pravo da, na temelju vlastite diskrecione ocjene, odbije postaviti ili makne bilo koji sadržaj koji ste postavili, a za koji smatra da nije primjeren.

Usluge Ostani.in-a služe isključivo za vlastitu, nekomercijalnu upotrebu korisnicima.

Oglasi koji se mogu pojaviti na Ostani.in su oglasi oglašivača kojima će isključivo Ostani.in dopustiti oglašavanje. Informacije iz navedenih oglasa bit će dostupne korisnicima na Ostani.in-u ili na drugim internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili Ostani.in-om. Komercijalno oglašavanje ili slični sadržaji će biti maknuti iz profila korisnika bez prethodnog upozorenja te mogu rezultirati ukidanjem korisničkih prava.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje Ostani.in-a, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje Ostani.in-a, Ostani.in će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.


3. Upotreba i zaštita podataka

Pri korištenju Ostani.in-a, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe ili korištenje Ostani.in-a osobama mlađim od 17 godina starosti.

S tim u vezi važno je napomenuti da je minimalna starosna dob u kojoj osoba može postati član Ostani.in-a 17 godina. Za kršenje ovog pravila osoba će biti sankcionisana sa stranice odmah po saznanju za kršenje, a također može snositi posljedice koje za to predviđa odgovarajući zakon.

Ostani.in čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem Ostani.in-a saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, u skaldu s ovim Pravilima i uslovima korištenja.

Ostani.in se obavezuje da neće dati na uvid Vaše lične podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Ostani.in ispunio zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. balakan.in zadržava pravo proslijediti lične podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

balakan.in poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitio korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima Ostani.in-a kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane za Ostani.in. Korisnički računi korisnika Ostani.in-a su zaštićeni passwordima (šiframa) koje kreiraju sami korisnici. Ostani.in poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, Ostani.in ne može garantovati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uptrebe od strane trećih, problema sa sistemom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Ostani.in nije mogao utjecati.


4. Zaštita autorskih prava

Podaci na Ostani.in-u su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Ostani.in se izuzima od odgovornosti i/ili učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Ostani.in-a.

Navedena autorska prava uključuju ili mogu uključivati tekstove i njihovo bilo kakovo oblikovanje, slikovne sadržaje i bilo koje druge grafičke prikaze.
Korisnicima i trećim osobama je autorske materijale, zaštićene žigove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo zabranjeno postavljati, mijenjati ili reprodukovati na bilo koji način, a bez prethodno pribavljene pisane i izričite saglasnosti nosoca nekog od tih prava. Ostani.in će, po dostavi vjerodostojnih podataka o povredi od strane nosioca prava ili njegovog zakonskog zastupnika, ukinuti članstvo svakom korisniku koji opetovano povrjeđuje tuđa autorska prava. Ne ograničavajući se na prednje, svako ko vjeruje da mu je na Ostani.in-u njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je Ostani.in-u dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na Ostani.in-u gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke odmah po saznanju za učinjene povrede prava, a najkasnije u roku od 15 dana. Ukoliko ne obavijestite Ostani.in o povredi Vaših prava na ovoj stranici u predviđenom roku, Ostani.in neće snositi nikakve posljedice za povredu.

Ostani.in i API će u najkraćem mogućem roku, a nakon primitka obaviještenja o povredi, te podnošenja odgovarajućih relevantnih dokaza poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje Vaših autorskih prava.

Postavljanjem Materijala (uključujući tekstove, datoteke, slike, fotografije, video klipove, zvukove, muzička djela, druga autorskih dijela ili bilo kakve druge materijala na Ostani.in-u), zadržavate autorska prava na Materijalima te zadržavate pravo da koristite Materijale na način na koji to želite. Vašim postavljanjem Materijala na Ostani.in, Ostani.in ne stiče autorska prava na njima, već postavljanjem Materijala na Ostani.in, dajete Ostani.in-u ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala na Ostani.in-u. Ovo stoga što bez ovakvog Vašeg dopuštenja, Ostani.in ne bi bio u mogućnosti pružati usluge za koje je namijenjen i svrhu radi koje postoji. Ostani.in ovime ne stiče pravo da prodaje ili distribuiše Materijal izvan Ostani.in-a. Dozvola koju dajete Ostani.in-u je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade. Ovdje opisano pravo Ostani.in-a će prestati u trenutku kada uklonite Materijal s Ostani.in-a.

Saglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću tvrdite da:
(1) ste nosioc intelektualnog vlasništva na Materijalu koji postavljate na Ostani.in-u;
(2) da Vaše postavljanje Materijala na Ostani.in-u ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba;
(3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zloupotrebe ovdje navedenih prava trećih.


5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Ostani.in-u zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Ostani.in-u zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Ostani.in-u. Ostani.in-u, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.


6. Garancije

Ostani.in-u ne garantuje:

* tačnost, potpunost i istinitost sadržaja koji korisnici unesu na stranice Ostani.in-a
* da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
* da će treća strana legalno koristiti stranice Ostani.in-a sve vrijeme.

 

7.Odgovornost

Ostani.in se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

* korištenja stranice Ostani.in-a
* korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Ostani.in-a
* informacija na stranici Ostani.in-a
* postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Ostani.in-a
* upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

Ostani.in ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Ostani.in-om, niti podupiranja takvih stranica od strane Ostani.in-a. Ostani.in može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Ostani.in-a na taj način.

Ostani.in povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Ostani.in nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem Ostani.in sadržaja kao što su forum, chat, blog, dešavanja i sl. dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Saglasni ste da ste korištenjem Ostani.in-a odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima Ostani.in-a. Ostani.in zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

 

8.Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu.

API zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici Ostani.in bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Isto tako, API može u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti ove, trenutno važeće, Uslove korištenja i zamijeniti ih novima. API se obvezuje o takvoj promjeni obavijestiti sve postojeće korisnike Ostani.in-a, pisanim putem (e-pošta) ili objavom na internet stranicama Ostani.in-a.

Korištenjem Ostani.in-a korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Ostani.in-a i da ih u potpunosti prihvaća.

U Banja luci, februar 2007.

Ovi uslovi i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu.

Sva prava pridržana.